MKS BANK BS Płońsk Data pl v0.2 - by KESS Dzisiaj jest czwartek, 21 stycznia 2021 r. 21 dzień roku

Data pl v0.2 - by KESS Dzisiaj jest czwartek, 21 stycznia 2021 r. 21 dzień roku

Home  ::   Chat  ::   Forum  ::   Księga Gości

    


    

KOMUNIKAT

W sprawie przetwarzania danych osobowych

 

Szanowni Państwo,

 

Każdy z Państwa podpisując Deklarację członka KLUBU MKS BANK BS Płońsk za siebie i swoje dziecko podpisywał klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 

Jej treść brzmi następująco:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych celów klubu sportowego i nie będą one udostępniane innym osobom i podmiotom.

 

W związku z wprowadzeniem w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych jesteśmy zobowiązani do udzielenia Państwu następujących informacji.

 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 

1.      Administratorem danych podanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Państwa i dziecka (imię i nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, nr telefonu, adres zameldowania i adres email oraz wizerunku) jest:

 

Klub MKS BANK BS Płońsk z siedzibą w Płońsku ul. Jędrzejewicza 1/18,

adres e-mail: zbigwu@wp.pl

telefon: 694 798 391

NIP: 567 116 63 074,

REGON: 130167050

2.      Upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych w naszym Klubie są:

a.      Członkowie Zarządu Klubu

b.      Członkowie Komisji Rewizyjnej

c.      Trenerzy zatrudnieni  przez MKS BANK BS Płońsk.

 

Każda z wyżej wymienionych osób funkcyjnych jest zobowiązana do zachowania Państwa danych w tajemnicy.

3.      Celem zbierania danych jest realizacja zadań statutowych oraz promocja Klubu. Dane osobowe przetwarzane są przy okazji:

a.       zgłaszania zawodników na zawody sportowe   (imię i nazwisko, data urodzenia),

b.      podawania ośrodkom wypoczynkowym list uczestników obozów organizowanych przez nasz Klub (imię i nazwisko, data urodzenia),

c.       sporządzania dokumentów do uzyskania i rozliczenia dotacji w Gminie Płońsk, Powiecie Płońsk,  PZLA, LZS, WMOZLA, Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza, MSiT, UM (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zameldowania i zamieszkania),

d.      zgłaszania zawodników na badania lekarskie (imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, miejsce zameldowania i zamieszkania),

e.       tworzenia sprawozdań i komunikatów z zawodów (imię i nazwisko, data urodzenia, wizerunek),

f.        publikowania fotoreportaży z zajęć, zawodów oraz obozów sportowych naszego Klubu (wizerunek).

4.      Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5.      Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań statutowych i promocji Klubu.

6.      Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione przez administratora, są to: organizatorzy zawodów sportowych, Główny Sponsor Klubu - Bank Spółdzielczy w Płońsku, ośrodki wypoczynkowe, Gmina Płońsk Powiat Płońsk,  PZLA, LZS, WMOZLA, Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza, MSiT oraz firma księgowa. Przekazanie danych osobowych nie uprawnia ww. podmiotów do dowolnego z nich korzystania, a jedynie do celów wyraźnie wskazanych przez administratora.

7.      Dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, nr telefonu, adres zameldowania i adres email) będą przetwarzane przez okres: od daty podpisania Deklaracji Członka do dnia wykreślenia z listy członków MKS BANK BS Płońsk.

8.      Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku jest nieograniczone czasowo.

 

 

Za Zarząd klubu MKS BANK BS Płońsk

                                                 Prezes klubu

                                                Roman Pankowski:: FOTO Galerie ::

copyright by MKS Płońsk @ 2005r.