MKS BANK BS Płońsk

Home  ::   Chat  ::   Forum  ::   Księga Gości

 
 
   Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze klubu MKS DURASAN Płońsk
Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze klubu MKS DURASAN Płońsk odbędzie się 01.02.2018 roku w sali konferencyjnej MCSiR w Płońsku o godzinie 17.00 (II termin zebrania 01.02.2018 roku godz. 17.30


Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego klubu MKS DURASAN Płońsk w dniu 01.02.2018 roku.


1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania.
2. Wybór Prezydium Zebrania: przewodniczącego, zastępcę.
3. Wybór protokólanta obrad.
4. Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu wyborów.
5. Wybór Komisji:
• Mandatowo- Statutowej
• Skrutacyjno – Wyborczej
• Uchwał i Wniosków
6. Sprawozdanie Zarządu Klubu.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Protokół Komisji Mandatowo – Statutowej – stwierdzenie prawomocności wyborów.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
11. Wybór Zarządu Klubu.
12. Wybór Komisji Rewizyjnej.
13. Dyskusja.
14. Odczytanie protokółu Komisji Skrutacyjno – Wyborczej w sprawie wyboru Zarządu.
15. Odczytanie protokółu Komisji Skrutacyjno – Wyborczej w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
16. Ukonstytuowanie się Zarządu.
17. Odczytanie protokółu z ukonstytuowania się Zarządu.
18. Zmiany w Statucie.
19. Sprawy różne.
20. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.
21. Wystąpienie Komisji Mandatowo-Statutowej.
22. Zakończenie obrad.
Dodał: admin, dnia 30.12.2017, 23:57 komentarze


[skomentuj] [wróć do newsów]


::INFO::
Do tego newsa nie dodano jeszcze żadnego komentarza.
[skomentuj]

Powered by PsNews
:: FOTO Galerie ::

copyright by MKS Płońsk @ 2005r.